Liikunnanohjauksen perustutkinto, kokopäiväopiskelu

Unelmoitko työstä liikunnan parissa? Haluatko tehdä liikunnasta itsellesi ammatin? Tee unelmistasi totta ja hae Suomen suurimmalle liikunta-alan kampukselle opiskelemaan liikunta-alalle. Voit myös yhdistää kätevästi urheilun opintoihin.

Perustutkinnot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, kokopäiväopiskelu

Tutkinnosta

Liikunnanohjauksen perustutkinto, LPT, on toisen asteen ammatillinen tutkinto, joka kehittää monipuolisesti valmiuksia työskennellä erilaisissa liikunta-alan työtehtävissä. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin, ja onkin erinomainen pohja erityisesti liikunta-alan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin.

Opiskeluun liittyy runsaasti työelämässä oppimisen jaksoja, joiden aikana opiskelija tutustuu liikunta-alan keskeisiin työympäristöihin. Työelämässä oppimisen jakson voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisten verkostojemme kautta. Harjoittelujaksojen yhteydessä suoritettavat näytöt tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja lähentävät koulutuksen työelämävastaavuutta.

Huomaathan, että liikunnanohjauksen perustutkintoon liittyy hakijan terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia, joihin kannattaa tutustua ennen hakemista. 

Tutkinnon laajuus
180 osaamispistettä
Tutkintonimike
Liikuntaneuvoja
Lisätiedot
045 7881 6258 tai opintotoimisto@vierumaki.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta


Yhteishaku - 2021 haku päättynyt

Kevään 2021 yhteishaussa opiskelijaksi valitut löydät täältä. Onnea opiskelupaikasta!

Peruskoulutaustaiset hakijat voivat hakea opiskelemaan seuraavan kerran kevään 2022 yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

 

Jatkuva haku - hae mukaan elokuun aikana!

Voit hakea jatkuvassa haussa, jos olet suorittanut aiemmin lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Jatkuvan haun hakuohjeet:

  1. Täytä tältä sivulta löytyvä hakulomake elokuun 2021 aikana.
  2. Lue huolellisesti tästä linkistä löytyvä valintakoeohje hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.
  3. Kuvaa ohjeiden mukainen hakuvideo.
  4. Täytä ennakkokysely tästä linkistä elokuun 2021 loppuun mennessä. Liitä lomakkeeseen myös linkki hakuvideoosi.
  5. Osallistu etäyhteydellä toteutettavaan ryhmä- tai yksilöhaastatteluun. Saat kutsun pian hakulomakkeen ja ennakkokyselyn täyttämisen jälkeen.


Opiskelun ja urheilun yhdistäminen

Nuorena urheilijana voit hakeutua koulutuspolulle, jossa sovitat yhteen opiskelun ja ammattimaisen urheilun sujuvasti. Erinomaisten olosuhteiden lisäksi myös opiskelun päivärytmi tukee urheilijalle tärkeiden elämänalueiden yhdistämistä. Lajivalmennusta järjestetään mm. taitoluistelussa ja jääkiekossa.

Taitoluistelu

Taitoluistelun lajivalmennuksesta vastaa Riina Valto. Jääharjoituksia on maanantaista perjantaihin 12 kertaa päivässä. Taitoluisteluvalmennus on osa Figure Skating Academy Vierumäen toimintaa. Ryhmän taitoluistelijoilta edellytetään vähintään kansallista tasoa. Jään käytöstä peritään harjoitusmaksu 500 €/vuosi. Maksusta voi saada vapautuksen tekemällä työssäoppimista taitoluistelun tapahtumissa Vierumäellä. Lisätietoja: riina.valto@vierumaki.fi

Jääkiekko

Jääkiekon lajivalmennusta on Vierumäki Unitedin pelaajille. Lisätietoja: Vierumäki United -nettisivut

Muut lajit

Lajiryhmiin kuulumattomat urheilijat voivat hakea urheilijakiintiöön ja päästä sitä kautta opiskelemaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Tällöin harjoittelu tapahtuu itsenäisesti (henkilökohtaisen valmentajan tekemä harjoitusohjelma) tai lähialueella oman valmentajan johdolla.


Kaksoistutkinnon suorittaminen

Peruskoulutaustaisella opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto eli ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti. Kaksoistutkinnon suorittaminen on valinta, joka kaventaa jonkin verran muiden valinnaisten ammatillisten opintojen opiskelua. Käytännössä kaksoistutkintoa suorittavalla opiskelijalla on kahden ensimmäisen vuoden aikana kaksi päivää viikossa lukio-opintoja Heinolan lukiossa ja kolmannen vuoden opiskelua hallitsevat pääasiassa lukio-opinnot.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen perustutkinnon ohella on vaativaa, mutta sekä lukio että urheiluopisto pyrkivät tekemään kaksoistutkinnon suorittamisesta opiskelijalle mahdollisimman joustavaa. Lukiossa suoritettavilla kursseilla korvataan iso osa ammatillisen tutkinnon yhteisten aineiden opinnoista, joten päällekkäisyyksiä opinnoissa ei tule.

Lukio on yleissivistävä oppilaitosmuoto. Sen lisäksi ylioppilastutkinnon suorittaminen voi laajentaa jatko-opintomahdollisuuksiasi. Voit valita ylioppilastutkinnon oppiaineet siten, että ne tukevat omia jatko-opintosuunnitelmiasi.

Heinolan lukio on noin 200 opiskelijan oppilaitos, jossa toteutuu hyvin opiskelijoiden mahdollisuus yksilölliseen opintojen suunnitteluun. Lukiolla saat myös kaksoistutkinnon suorittamisen tueksi henkilökohtaista ohjausta.

Päätös kaksoistutkinnon suorittamisesta tulee tehdä heti koulutuksen käynnistyessä, joten on tarpeellista keskustella tulevasta valinnasta ennakkoon myös vanhempien kanssa.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Tutkinnon yhteisiä, pakollisia osia ovat liikunnan ohjaaminen ja liikuntaneuvojana toimiminen. Näiden suorittamisen jälkeen opiskelija valitsee yhden seuraavista osaamisaloista:

  1. Liikunnan palvelutuotanto
  2. Valmennus ja seuratoiminta 
  3. Terveyttä edistävä liikuntaneuvonta

Osaamisalat sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnon osia. Lisäksi kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella oman osaamisen tuotteistamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman avulla.

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy toukokuussa. Opiskelu kesälukukauden aikana on myös mahdollista koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutus kestää kokopäiväopiskeluna pohjakoulutuksesta riippuen 2–3 vuotta.

Perustutkinto-opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista, ja sisältää maksuttoman majoituksen kahden-kolmen hengen huoneissa sekä ateriat opiskelupäivinä.

Vierumäellä on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja tutustua eri lajeihin myös opiskelun ohessa. Opiskelijat saavat käyttää maksutta tai alennettuun hintaan mm. uimahallia, kuntosalia, urheilukenttiä sekä tietysti loistavia ulkoilumaastojamme!

Hae mukaan!


Yhteishaku on päättynyt 7.4.2021

Seuraava ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on keväällä 2022. Yhteishaussa liikunnanohjauksen perustutkinnon kokopäiväopintoihin voivat hakea peruskoulutaustaiset hakijat. Haku osoitteessa opintopolku.fi.


Jatkuva haku - hae elokuun aikana!

Voit hakea jatkuvassa haussa, jos olet suorittanut aiemmin lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Katso hakuohjeet kohdasta Hakeminen ja opiskelijavalinta > Jatkuva haku.