Kansainvälisyys_PEseminar_1

Suomen Urheiluopisto on Erasmus+-akkreditoitu organisaatio

Suomen Urheiluopiston kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää suomalaista liikuntakulttuuria toimimalla aktiivisesti liikunta-alan kansainvälisissä verkostoissa sekä kehittämishankkeissa. Vierumäki on ollut mukana kansainvälisissä toiminnoissa jo 1980-luvulta saakka, muun muassa osallistumalla erilaisiin EU-hankkeisiin, järjestämällä opiskelija- ja opettajavaihtoja ja tarjoamalla englanninkielistä koulutusta. Lisäksi kampuksella on järjestetty lukuisia kansainvälisiä tapahtumia ja seminaareja, kuten joka toinen vuosi toteutettava kansainvälinen liikunnanopettajien seminaari, tieteellinen FIEPS-kongressi sekä lukuisia muita liikunta-alan tapahtumia.

Kesällä 2020 julkaistussa Vierumäki-yhtiöiden strategiassa esitettiin, että Suomen Urheiluopisto on kansallisesti johtava sekä kansainvälisesti uskottava toimija liikuntakoulutuksen sektorilla. Tätä on edistetty muun muassa hakemalla ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ -akkreditointi, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kansainvälisen liikkuvuuden tukemisen, niin opiskelijoilla kuin opettajillakin. Akkreditointi myönnettiin Suomen Urheiluopistolle keväällä 2021.

Valmennus_kuva

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kansainvälinen toiminta

Vierumäellä toimii Suomen Urheiluopiston lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus, jossa myös on aktiivista kansainvälistä toimintaa. Vuosittain lukuisat opiskelijat lähtevät vaihtoon tai harjoitteluihin maailmalle, tai tulevat ulkomailta Vierumäen kampukselle vaihtoon.

Haaga-Helian Vierumäen kampus tarjoaa myös mahdollisuuden opiskella kokonaisen tutkinnon englanniksi, Degree Programme in Sports Coaching and Management -koulutusohjelmassa (liikunnan amk-tutkinto). Lue lisää englanninkielisestä koulutusohjelmasta täältä.

Vierumäen kampuksella on kansainvälisen koulutusohjelman lisäksi myös muita mahdollisuuksia opiskella englanniksi. Lisätietoja saat täältä.

Vierumäki tennis ulkotennis ilmakuva

Kotikansainvälisyys

Aina ei tarvitse lähteä ulkomaille asti kehittämään kansainvälistä osaamista! Vierumäellä on mahdollisuus kartuttaa kielitaitoa ja kansainvälistä kokemusta omalla kotikampuksella: kansainvälisiä tapahtumia ja projekteja järjestetään ympäri vuoden.

Vierumäelle saapuu tasaisin väliajoin ulkomaalaisia vieraita, joille tarvitaan kv-tutoreita opastamaan ja auttamaan erilaisissa tehtävissä vierailun aikana. Vierailijoiden lisäksi kampukselle saapuu erilaisia opiskelijaryhmiä sekä tutustumaan suomalaiseen liikuntakulttuuriin että suorittamaan erilaisia työharjoitteluita. Vierumäellä järjestetään säännöllisesti kansainvälisiä tapahtumia, jotka avaavat mahdollisuuden oppia uutta ja laajentaa omaa verkostoaan ulkomaille.

tennis mailapelit ulkona hh

Työkenttänä maailma

Vierumäellä pääset kehittämään kansainvälistä osaamista monipuolisesti sekä ulkomailla että kotikampuksella. Ulkomaan jaksot kehittävät monipuolisesti erilaisia taitoja, muun muassa kulttuuriosaamista, joustavuutta, kielitaitoa, epävarmuuden sietokykyä, kommunikointia, tiimitaitoja sekä uusissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskentelyä. Näistä osa-alueista muodostuu kansainvälinen kompetenssi, josta on hyötyä monenlaisissa työtehtävissä. Tulevaisuuden työelämä tulee olemaan entistä pirstaleisempi, jolloin erilaisista taidoista ja osaamisista on vielä enemmän hyötyä. Globalisoituminen edesauttaa työnhakua Suomen rajojen ulkopuolelta, joko fyysisesti tai virtuaalisesti.

Joko lähdetään?

Suomen Urheiluopiston opiskelijat ovat olleet aktiivisia suorittamaan opintoihin liittyviä kansainvälisiä jaksoja. Suurin osa jaksoista on ollut työelämässä tapahtuvaa oppimista eli ns. työharjoittelua ulkomailla. Suosituimpia kohteita ovat olleet Espanja sekä Thaimaa, joihin on muodostunut hyviä yhteyksiä vuosien varrella. Sopiva kansainvälinen työelämässä oppimisen paikka voi löytyä joko olemassa olevista verkostoista tai uusi kohde voi löytyä opiskelijan omien kontaktien kautta. Työpaikalla järjestettävien kv-jaksojen lisäksi Suomen Urheiluopisto tukee erilaisia lyhyempiä opintomatkoja, esim. osaamisalojen syventäviin opintoihin liittyen.

Kv-liikkuvuusjaksot pyritään järjestämään aina siten, etteivät ne pidennä opiskelijan opiskeluaikaa.

Opiskelu-opiskelija-tietokoneella

Miten valmistautua kv-harjoitteluun?

Omatoimisuus sekä itsenäinen työote ovat erityisen tärkeitä tekijöitä, kun opiskelija haluaa lähteä ulkomaille. Suomen Urheiluopisto tukee opiskelijoiden lähtöä niin henkisesti kuin taloudellisesti, sillä jokainen lähtijä on oikeutettu tukirahaan, josta lisätietoja saa kv-koordinaattorilta. Prosessin kulku etenee seuraavanlaisesti:

  • CV:n päivittäminen (mahdollisesti englanniksi) sekä saatekirjeen laatiminen

  • Sopivan paikan etsintä

  • Videopalaveri työpaikkaohjaajan kanssa

  • Työsopimuksen ja mahdollisen koulutus- tai oppisopimuksen solmiminen

  • Apurahahakemus

  • Muut käytännön asiat

Kaikissa näissä vaiheessa tukena ovat oman ryhmänohjaajan lisäksi kv-koordinaattori, joten ota rohkeasti yhteyttä, jos asia kiinnostaa!

Kysy lisää Vierumäen kampuksen kansainvälisestä toiminnasta!

Suomen Urheiluopisto

Emilia Rantanen, kv-koordinaattori
emilia.rantanen@vierumaki.fi
+358 45 7884 2558

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Noora Viljanen, kv-koordinaattori
noora.viljanen@haaga-helia.fi
+358 29 447 1394