Anonyymi ilmoituskanava, Whistleblower Vierumäki


Me Vierumäellä olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti, läpinäkyvästi ja eettisesti. Käytössämme on anonyymi ilmoituskanava, jonka kautta henkilöstö, opiskelijat, asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksen epäillessään tai havaitessaan väärinkäytöksiä tai epäeettistä toimintaa.

Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Taloudellinen väärinkäytös

  • Lahjonta tai kiristys

  • Ihmisoikeusrikkomus

  • Petos tai varastaminen

  • Vakava syrjintä tai ahdistelu

  • Ympäristörikkomus

Kanavan kautta ei kuitenkaan kuulu tehdä ilmoituksia seuraavista:

  • Asiakaspalaute

  • Reklamaatio

  • Häiriöilmoitus

  • HR-käytäntöihin, työsuhteisiin tai opiskelijahuoltoon liittyvät asiat

Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja sen voi jättää myös täysin nimettömänä. Palvelu on salattu ja salasanasuojattu eikä lähettäjän IP-osoitetta voida jäljittää.

Kun lähetät ilmoituksen, saat lopuksi salasanan seurantasivullesi (https://new.webropolsurveys.com/WB/Login) Muista tallentaa salasana itsellesi, se pysyy samana käsittelyn ajan. Mikäli et tallenna salasanaa, pitää sinun tehdä ilmoitus uudelleen. Salasanan avulla pystyt seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä, kirjoittamaan lisätietoja ja tarvittaessa viestimään Vierumäen Whistleblower-tiimin kanssa anonyymisti.

Siirry tekemään ilmoitusta:

https://link.webropolsurveys.com/CP/1C99DBA499BFA2AD