TIETOSUOJASELOSTE

Vierumäki Sports Oy, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö sekä Vierumäki-yhtiöihin kuuluvat muut yhtiöt (jäljempänä edellä mainituista yrityksistä käytetään yhteisnimitystä Vierumäki) käsittelee, kerää ja ylläpitää asiakkaidensa henkilötietoja, jotka käyttävät yhtiöiden tuottamia palveluita ja tuotteita tai jotka omistavat Vierumäki-yhtiöiden osakkeita.


Vierumäki yhtiöillä tarkoitetaan seuraavia Vierumäen konsernirakenteeseen kuuluvia yrityksiä:
Vierumäki Sports Oy
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Kiinteistö Oy Vierumäen Kumina
Kiinteistö Oy Jytinä
Kiinteistö Oy Leipuri
Vierumäen Infra Oy

Vierumäki suojaa yksityisyyttäsi ja noudattaa kulloinkin voimassa olevaa soveltuvaa lainsäädäntöä suojellaksemme sinua yksityishenkilönä. Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme, kuinka käsittelemme ja keräämme henkilötietoja sekä millaisia oikeuksia sinulla on. Tutustuthan huolella tähän selosteeseen sekä verkkosivujemme käyttöehtoihin. Lisätietoja saat tarvittaessa Vierumäen tietosuojavastaavalta.

Yhteystiedot

Tietosuojaselosteen ylläpitäjä
Vierumäki Sports Oy
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Vierumäki-yhtiöt
Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki
puh. 0300 870 870
Tietosuojavastaava Anssi Laine
tietosuojavastaava@vierumaki.fi


Tietosuojaselosteemme on päivitetty 14.2.2020. Seuraamme aktiivisesti tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja varaamme itsellemme oikeuden päivittää tietosuojailmoitusta vastaamaan lain edellyttämiä tarpeita. Uusin tietosuojaselosteemme on aina löydettävissä verkkosivuiltamme.

1. Yleistä tietosuojasta ja tiedon keräämisestä

Vierumäki Sports Oy, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö sekä Vierumäki-yhtiöihin kuuluvat muut yhtiöt (jäljempänä edellä mainituista yrityksistä käytetään yhteisnimitystä Vierumäki) käsittelee, kerää ja ylläpitää asiakkaidensa henkilötietoja, jotka käyttävät yhtiöiden tuottamia palveluita ja tuotteita tai jotka omistavat Vierumäki yhtiöiden osakkeita. Vierumäki suojaa yksityisyyttäsi ja noudattaa kulloinkin voimassa olevaa soveltuvaa lainsäädäntöä suojellaksemme sinua yksityishenkilönä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön.
Vierumäki pyrkii ylläpitämään korkeatasoista yksityisyydensuojaa. Vierumäki käyttää henkilötietoja ensisijaisesti hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen tarjoamiaan tuotteita ja palveluita, käsitelläkseen varauksiasi, optimoidakseen palvelukokemustasi ja yksilöimään kanssasi käytyä viestintää.

Lue tämä seloste huolellisesti ymmärtääksesi, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi. Kun annat henkilötietojasi meille ja hyväksyt soveltuvat käyttöehdot, annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi käsitellään kutakin palvelua koskevien ehtojen ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos laki edellyttää sinulta yksityiskohtaisempaa suostumusta, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen.

Tähän selosteeseen yhdessä Vierumäki Friends -sovelluksen ehtojen, varausehtojen, verkkosivuston käyttöehtojen, evästekäytännön ja muiden erillisten ehtojen kanssa, jotka koskevat Vierumäen kulloinkin suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, viitataan jatkossa termillä ”tietosuojaseloste”. Tietosuojaseloste ilmaisee sen perustan, millä tavalla me käsittelemme palveluiden käytön yhteydessä antamiasi henkilötietojasi tai henkilötietoja, jotka olemme keränneet sinuun liittyen. Näin ollen tiettyjen palveluiden yhteydessä on olemassa myös sellaiset erilliset ehdot henkilötietojen käsittelyyn liittyen, jotka hyväksyt käyttämällä kyseistä palvelua.

Vierumäki pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen. Muutoksista ehdoissa ilmoitetaan julkaisemalla uudet ehdot Vierumäen sivustolla. Suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti tämän selosteen.
Jos lisäät muiden henkilöiden henkilötietoja, on sinun vastuullasi varmistaa, että Vierumäellä on oikeus käsitellä kyseisen henkilön henkilötietoja soveltuvien tietosuojaselosteeseen mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Vierumäki kerää ja käsittelee henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua sinun käyttäessäsi tarjoamiamme palveluita, esimerkiksi kun teet majoitus- tai lomavarauksen, tai varaat Vierumäen tarjoamia liikunta-, hyvinvointi- ja ravintolapalveluja sekä majoitusta sivustomme tai verkkokauppamme kautta tai käytät Vierumäki Friends -mobiiliaplikaatiota.

Keräämme henkilötietoja eri tavoin, kuten käyttämällä evästeitä tai jäljitteitä, ilmoittautumis- tai asiakaskyselyitä, uutiskirjeitä ja jäsenpalveluita. Esimerkiksi erilaisia ilmoittautumistietoja tarvitsemme palveluiden täsmälliseen, ajantasaiseen ja laadukkaaseen tuottamiseen. Silloin tällöin Vierumäki kerää tai hankkii henkilötietoja Vierumäen sisäisistä tai ulkopuolisista tietokannoista (esimerkiksi Facebookista tai Googlesta). Silloin tällöin vastaanotamme sinun henkilötietojasi sekä muuta tietoa Vierumäki-yhtiöihin kuuluvilta yhtiöiltä ja yhteistyökumppaneilta, jota voidaan lisätä profiiliisi (mikäli profiili on luotu). Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös osana Vierumäen asiakastietojärjestelmää asiakkuudenhallinnan tarkoituksiin.

Vierumäki pitää tärkeänä, että henkilötietosi ovat koko ajan täsmällisiä ja ajan tasalla, minkä vuoksi saatamme hankkia henkilötietojasi ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

Vierumäki voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Teemme alihankkijoidemme kanssa kirjallisen sopimuksen ja vastaamme siitä, että käyttämämme alihankkijat noudattavat tässä kuvattuja ehtoja ja ohjeita.

Kun laki edellyttää, että henkilötiedon erityiselle käsittelylle on saatava rekisteröidyn suostumus, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen ennen käsittelyn aloittamista.

Vierumäki ei myy asiakkaidensa henkilötietoja markkinointi- tai myyntitarkoituksessa Vierumäen yhtiöiden ulkopuolisille yrityksille tai muille rekisterinpitäjille. Vierumäki ei myöskään luovuta tai myy suorittamiensa kunto-, liikunta- tai urheilutestausten testituloksia tai siihen liittyvä dataa ulkopuolisille yrityksille tai rekisterinpitäjille.

3. Mitä tietoja keräämme?

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjoamamme palvelun erillisissä ehdoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Näitä tietoja keräämme asiakashallintajärjestelmäämme, joka myös huolehtii datan oikeellisuudesta ja estää tietojen pirstaloitumisen ja kahdentumisen. Asiakashallintajärjestelmästä asiakkaan tietoja välitetään muihin sitä tarvitseviin järjestelmiin. Asiakashallintajärjestelmän kautta hoidetaan myös asiakkaan rekisteröitymistä verkkokauppaan, jossa asiakas voi myöhemmin hallinnoida myös omia tietojaan.

Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella.

Keräämme sinulta esimerkiksi seuraavia tietoja: nimi, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, asiakasryhmä, markkinointilupa ja postitusryhmät. Lisäksi kerätään asiakkaan ostotiedot, verkkokaupan tilaushistoria, tiedot perheenjäsenistä ja mahdollisesti IP-osoite ja tietoja, jotka helpottavat palveluiden käyttöä (kuten kirjautumistiedot), oletuskieli, käyttöhistoria, tiedot jäsenyydestä, tiedot matkaseurasta, varausmieltymykset, maksut, työsuhde, yhteystiedot hätätilanteessa, ruokavaatimukset, liikuntarajoitteisuus ja muut tiedot, jotka annat palveluita käyttäessäsi. Vierumäki voi kerätä Vierumäen ulkopuolisilta yhtiöiltä esimerkiksi seuraavia tietoja: päivitetyt osoitetiedot ja väestötiedot.

4. Mihin tarkoitukseen keräämme tietoja?

Vierumäki kerää henkilötietoja asiakastiedon säilyttämiseen ja hallintaan, palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen, sisäiseen raportointiin, tiedottamiseen, laskuttamiseen ja Vierumäen palveluiden markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, raportoinnin ja muiden henkilöasiakassuhteiden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Henkilöiden osallistumistietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi asiakasta paremmin kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumien sekä muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Käsittelyä suoritetaan suoramarkkinoinnin osalta suostumukseen perustuen.

Käyttämistäsi palveluista riippuu mitä henkilötietoja sinusta kerätään ja millä tavoin ne kerätään. Vierumäki Friends -sovelluskäyttäjiltä ja asiakkailta kerätään tietoja yksilöllisten profiilien luomiseksi, joiden avulla Vierumäki pystyy täyttämään sopimusvelvollisuutensa ja tarjoamaan entistä joustavampia ja yksilöityjä palvelukokemuksia. Tunnistamattomia henkilöitä koskevia tietoja kerätään näennäisprofiilien luomiseksi muun muassa evästeiden perusteella, mutta tiedot voidaan myöhemmin yhdistää sellaiseen uuteen profiiliin, joka luodaan sen vuoksi, että henkilö haluaa identifioida itsensä, esimerkiksi tekemällä varauksen.

Vierumäki käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen palveluita

 • käsitelläkseen sinun palveluita koskevia varauksia ja tilauksia

 • ollakseen yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviestitse, muiden mobiilisovellusten välityksellä tai ilmoittaakseen sinulle varauksesi statuksen tai varaukseesi liittyvän tiedon ennen majoitusta, sen aikana ja majoituksen jälkeen

 • määrittääkseen vikoja, optimoidakseen teknologiaa ja mahdollistaakseen yhteydenoton varausta tai palveluiden toteuttamista koskevissa ongelmatilanteissa

 • analysoidakseen ja parantaakseen palveluiden laatua ja palvelukokemusta, kerätäkseen asiakaspalautetta ja varmistaakseen, että käyttäjätunnustasi eivät käytä muut henkilöt kuin sinä

 • yksilöidäkseen kanssasi käytyä palveluita koskevaa viestintää ja markkinointia, esimerkiksi luomalla sinulle profiilin ja lähettämällä sinulle tarjouksia, jotka vastaavat profiiliasi palveluiden käyttäjänä

 • analysoidakseen palveluidemme tilastoja ja käyttäjien käyttäytymistä

 • parantaakseen sinun etuja ja palvelukokemusta muilla tavoilla, joita uskomme sinun arvostavan; tai mainostaaksemme palveluita ja tuotteita, suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien käyttäytymiseen perustuva markkinointi

 • kehittääkseen raportointia ja tilastointia

 • mahdollistaakseen palveluiden käyttöön ja varaamiseen perustuvan laskutuksen

Vierumäki Friends -mobiilisovellus

Vierumäki Friends -sovelluskäyttäjiltä kerätään tietoja yksilöllisten profiilien luomiseksi, joiden avulla Vierumäki pystyy täyttämään sopimusvelvollisuutensa ja tarjoamaan entistä joustavampia ja yksilöityjä palvelukokemuksia, etuja, tarjouksia ja kiinnostuksen kohteiden mukaisia palvelukokemuksia. Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakkaan omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen asiakkaan suostumuksella. Lataamalla Vierumäki Friends -mobiilisovelluksen käsittelemme sovelluskäyttäjän mobiililaitteen yksilöllistä tunnistetta. Lataamalla sovelluksen, osa käyttäjän tiedoista edelleen lähetetään ja käsitellään Vierumäen asiakashallintajärjestelmässä. Näitä tietoja ovat asiakkaan nimi- ja yhteystiedot, markkinointilupa, ostohistoria, valitut kiinnostuksen kohteet sekä käytetyt edut tai tarjoukset.

Voit muuttaa mobiilisovelluksen kautta tehdyn ajanvarauksen ajankohtaa tai perua sen viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: laita viestiä osoitteeseen vierumakifriends@vierumaki.fi , palautamme rahat samalle kortille millä maksu on suoritettu.

Vierumäki Friends -mobiilisovellus hyödyntää käyttäjän sijainti- ja paikkatietoa käyttäjän suostumuksella. Hyväksymällä sijainti- ja paikkatietojen lähettämisen, käyttäjä saa mobiilisovellukseensa yhä paremmin kohdistettuja etuja ja tarjouksia, opastusta alueella sekä tietoa alueesta, tuotteista ja palveluista sekä aukioloajoista sijaintitietoihinsa liittyen. Käyttäjän sijaintitietoja ei automaattisesti viedä mobiilisovelluksen hallintajärjestelmän ulkopuolelle. Sijaintitietoja tallennettaessa tallennetaan myös seuraavat tiedot:
Ns. beacon-perusteisia tietoja käyttäjän laitteen bluetooth-yhteydellä kerätään vain käyttäjän sen salliessa ja hänen aktivoidessaan bluetooth-ominaisuuden laitteessaan. Käyttäjän käyttäessä mobiilisovellusta tallennetaan rekisteriin tieto siitä, minkä beacon- lähettimen alueella käyttäjän laite on minäkin ajanhetkenä käynyt ja mitä sisältöjä lähetin on käyttäjän sovelluksessa aktivoinut. Rekisterissä seurataan myös käyttäjän laitteeseensa saamien digitaalisten kuponkien käyttöä. Tällaisia käsiteltäviä tietoja ovat:

 • Laitteen UUID

 • Laitteen malli ja käyttöjärjestelmätieto

 • Sovelluksen kielivalinta

 • Bluetooth Low-energy ja Bluetooth Smart beacon-pohjaisten ilmoitusten ja push-viestien vastaanotto

 • Vieraillun BLE Beacon -laitteen tunnistetiedot

 • Beacon -lähettimen alueella vierailun aika-/ajankohtatiedot

 • Beacon -viestien näyttötieto

 • Beacon -kuponkien ja arvontojen sekä muiden beacon-pohjaisten sisältöjen
  sekä toimintojen käyttötieto, päivämäärä ja kellonaika

Verkkokauppa

Tallennamme ja käsittelemme verkkokaupassamme vierailleiden asiakkaidemme verkkokaupan käyttäjän nimi- ja yhteystietoja yhdistettynä verkkokaupan tilaukseen. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella.
Osa tiedoista edelleen lähetetään Vierumäen asiakashallintajärjestelmään. Verkkokaupassa ja asiakashallintajärjestelmässä käsiteltäviä henkilötietoja ovat asiakkaan nimi- ja yhteystiedot, sähköposti, tilaustiedot, ostetut palvelut, markkinointilupa, tilauspäivä ja maksutapa.

Kassajärjestelmä

Vierumäki tallentaa asiakkaan ostokset kassajärjestelmän kautta vain rekisteröidyn niin halutessa. Tunnistautuminen tapahtuu yksilöidyn tunnisteen avulla ja hyväksymällä tietosuojaehdot.

Kassajärjestelmä tuottaa asiakkaan salliessa ostohistoriaa ja liittää ostohistorian tiedot osaksi asiakkaan tietoja.

Asiakkaallamme on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta kieltää Vierumäkeä käsittelemästä asiakasta koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antamansa suostumus. Voit käyttää tätä oikeutta ottamalla yhteyttä Vierumäen tietosuojavastaavaan.

5. Markkinointiviestintä

Haluamme varmistaa, että tekemämme markkinointiviestintä ja sähköinen mainonta palveluistamme olisi sinua kiinnostavaa ja sinulle hyödyllistä. Vierumäki voi käyttää henkilötietojasi analysoidakseen aiempia ostojasi sekä selauskäyttäytymistäsi ja hakuasetuksiasi käyttäessäsi verkkosivustoamme. Käytämme profilointia ymmärtääksemme paremmin, mitkä tuotteet, palvelut tai tiedot saattaisivat kiinnostaa sinua. Saatamme yhdistää sellaisia henkilötietoja, joita keräämme, kun teet ostoksia verkkokaupassa, sellaisiin henkilötietoihin, joita keräämme verkkosivustojemme, mobiilisovelluksen ja muiden lähteiden kautta.
Lue lisää siitä, kuinka keräämme tietoa selauskäyttäytymisestäsi evästeselosteestamme. Lähetämme sinulle mielellämme sinua kiinnostavia tarjouksia ja uutisia tuotteistamme ja palveluistamme. Tällöin voimme toteuttaa markkinointiviestintää sähköpostilla, tekstiviesteillä, push-ilmoituksilla, suoramainoksilla ja puhelimitse.
Jos et halua vastaanottaa markkinointiviestintää, voit milloin tahansa kieltäytyä siitä lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen tietosuojavastaava@vierumaki.fi tai käyttämällä markkinointisähköpostiviesteissä olevaa peruuta tilaus -linkkiä.
Vaikka kieltäytyisit markkinointiviestinnästä, saat edelleen meiltä lomaasi tai varaukseesi liittyviä viestejä ja informaatiota. Näitä viestejä voivat olla esimerkiksi varausvahvistus tai lisätietopyynnöt ja tarkistukset varaustasi koskien.

6. Henkilötietojen päivittäminen, säilyttäminen, poistaminen, siirtäminen ja suojaus

Vierumäki säilyttää henkilötietosi vain niin kauan kuin se on välttämätöntä henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Sinun on mahdollista katsella, päivittää ja ylläpitää osaa asiakastiedoistasi ylläpitämiemme verkkokaupan ja Vierumäki Friends -mobiilisovelluksen avulla. Osa tiedoista tallentuu automaattisesti käyttäjän tehdessä erilaisia toimenpiteitä vierailun aikana edellä mainituissa sovelluksissa. Näitä ovat esimerkiksi Vierumäki Friends -sovelluksen käyttäminen. Mobiilisovelluksen rekisteröitymisvaiheessa tallennetaan käyttäjän puhelinnumero, ensimmäisen oston yhteydessä myös nimitiedot ja näitä tietoja yhdistetään laitteen käyttötietoihin, kun käyttäjä suorittaa sovelluksessa rekisteröitymisen. Tämän lisäksi keräämme automaattisesti tietoa laitteen yksilöllisestä tunnisteesta, laitteen beacon-lähettimien signaalin vastaanottoajankohdista, laitteen käyttöjärjestelmätiedoista sekä BLE beacon-herätteiden näyttö- ja käyttötiedoista. Vierumäen verkkopalveluissa sinulla on mahdollista nähdä ja hallita osoite- ja yhteystietoja, antaa suostumus markkinointiin tai tehdä tai peruuttaa uutiskirjeen tilaus.
Henkilötietojasi käytetään ainoastaan tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen ja/tai lakisääteisten ja hallinnollisten vaatimusten mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sen jälkeen poistamme henkilötietosi turvallisesti.
On kuitenkin mahdollista, että henkilötietojasi on voitu tallentaa useaan eri järjestelmään eri käyttötarkoituksia varten. Tällöin voimme poistaa henkilötietosi yhdestä järjestelmästä kun niitä ei enää tarvita, mutta tiedot saattavat samanaikaisesti olla tallennettuna johonkin toiseen Vierumäen tietojärjestelmään, joissa niiden käyttötarkoitus ei ole lakannut.
Henkilötietoja voidaan siirtää Vierumäki-yhtiöiden välillä tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten. Vierumäki käyttää alihankkijoita esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan liittyen, minkä vuoksi henkilötietoja saatetaan siirtää näille alihankkijoille. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan Vierumäen puolesta ja antamiemme ohjeiden mukaan ja vasta sen jälkeen, kun he ovat tehneet tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen soveltuvan lain mukaisesti, jotta me voimme varmistaa henkilötietojesi suojan riittävän tason.
Vierumäen keräämiä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Vierumäki on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Asiakastietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Jos olet aikaisemmin ollut Vierumäen asiakkaana, säilytämme henkilötietosi, jotka tarvitsemme ottaaksemme sinuun yhteyttä markkinointitarkoituksessa niin kauan kun sinulla on aktiivinen asiakassuhde kanssamme. Voit milloin tahansa ilmoittaa kieltäytyväsi vastaanottamasta markkinointiviestejä meiltä. Jos olet rekisteröitynyt Vierumäen uutiskirjetilaajaksi, käsittelemme tarvittavia tietoja niin kauan kunnes peruutat uutiskirjetilauksen tai ilmoitat meille, ettet halua enää vastaanottaa uutiskirjettä. Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjetilauksen.
Voidaksemme vastata meihin kohdistuviin oikeudellisiin vaatimuksiin esimerkiksi riitatapauksissa, voidaan tiettyjä tietoja säilyttää soveltuvien vanhentumisaikaa koskevien säädösten mukaan. Kun meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja, noudatetaan soveltuvan lainsäädännön edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.
Vierumäki suojaa tietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein esimerkiksi katoamisen, muuntumisen tai oikeudettoman pääsyn varalta. Me mukautamme turvatoimenpiteemme vastaamaan teknologian jatkuvaa kehittymistä.

7. Oikeutesi

Pyrimme Vierumäellä varmistamaan, että uuden tietosuojalain mukaiset oikeutesi tulevat täytetyiksi. Asiakkaanamme sinulla on oikeus:

 • saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojesi käsittelystä

 • saada pääsy omiin tietoihin

 • oikeus tietojen oikaisemiseen

 • oikeus tulla unohdetuksi, eli tietojen poistamiseen

 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, profilointi mukaan luettuna

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietosi käsittelystä ja tietojen käsittelyn tarkoituksista. Tietoa henkilötietojesi keräämisestä, käsittelyn tarkoituksista löydät tästä tietosuojaselosteesta. Tarkempia kysymyksiä ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat Vierumäen tietosuojavastaavalta. Päivitämme tietosuojaselostettamme vastaamaan lainsäädännön tarpeita ja velvoitteita ja uusimman tietosuojailmoituksen löydät sivuiltamme.

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, johon henkilötietojesi käsittely on perustunut. Voit tehdä peruutuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä Vierumäen tietosuojavastaavaan.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus päästä tarkastelemaan henkilötietojasi. Henkilötietojasi, loma- ja palveluvarauksia voit tarkastella Vierumäen tarjoamista verkkopalveluista, joihin olet rekisteröitynyt. Näitä ovat muun muassa vierumaki.fi sivuilta löytyvä Oma loma- ja Vierumäki Friends -mobiilisovellus sekä omistaja-asiakkaiden palvelu. Lisäksi omia tietojasi pääset tarkastelemaan työhyvinvoinnin Happy Healthy People -mobiilipalvelussa tai Suomen Urheiluopiston ylläpitämissä valmennukseen tarkoitetuissa Centre-verkkopalveluissa, jos sinulla on voimassa oleva rekisteröityminen kyseisiin palveluihin.
Sinulla on oikeus myös pyytää kopio sinusta kerätyistä henkilötiedoista maksutta. Tällöin kopio tulee pyytää kirjallisesti Vierumäen tietosuojavastaavalta esimerkiksi lähestymällä tietosuojavastaavaa allekirjoitetulla pyynnöllä. Sisällytä pyyntöösi kaikki ne tiedot, joiden perusteella voimme tunnistaa ja löytää henkilötietosi (nimesi, syntymäaikasi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi (jota käytetään viestinnässä Vierumäen kanssa). Kopion pyytäminen on maksutonta, mutta mikäli pyydät useita kopiota kerralla tai useammin kuin kerran vuodessa, voimme veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Kopio henkilötiedoista lähetetään rekisteröityyn osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Vierumäki on vastaanottanut pyyntösi. Huomioithan, että kotipaikkasi voi vaikuttaa siihen, kuinka usein sinulla on oikeus saada tällainen kopio.

Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen, rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

Henkilötietosi muuttuessa, ilmoitathan muutoksista viipymättä meille. Meille on tärkeää, että asiakas- ja henkilötietosi ovat ajan tasalla, jotta yhteydenpito ja palveluiden tarjoaminen on sujuvaa. Vierumäki ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että tiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, jos olet laiminlyönyt muutoksista ilmoittamisen. Voit milloin tahansa pyytää tietojesi oikaisua asioidessasi kanssamme.
Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista, jos niitä ei enää tarvita käyttötarkoitukseen tai jos käsittely perustuu suostumukseesi ja peruutat sen. Tällöin lopetamme henkilötietojesi käsittelyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyyn, johon Vierumäellä on oikeus ilman suostumustasi (esimerkiksi tekemiesi varauksien täyttämiseen tai laskutukseen), mutta se voi kuitenkin aiheuttaa palveluiden huonontumista tai estää Vierumäkeä tarjoamasta palveluita.
Sinulla on myös tietyin edellytyksin oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen ja milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseen tai suoramarkkinointitarkoitukseen.
Päivitämme tai poistamme henkilötietosi, mikäli meillä ei ole oikeutta säilyttää niitä jotakin perusteltua lainmukaista tarkoitusta varten.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä toiselle osapuolelle, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseesi tai jos käsittely on välttämätöntä esimerkiksi sopimuksen täyttämiseksi sekä tietojen siirto on teknisesti mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia.

8. Muut sovellukset tai sivustot

Vierumäen tarjoamat saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Vierumäki ei ylläpidä. Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu ainoastaan Vierumäki-yhtiöiden palveluiden käyttöön. Vierumäki ei vastaa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä tai näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

9. Verkkosivuston evästeet

Vierumäki käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan ja digitaalisia palveluita käyttävän kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Lue lisää eväisteistä verkkosivujen käyttöehdoistamme.

10. Henkilötietojen luovuttaminen uudelleenjärjestelyn yhteydessä

Jos Vierumäki-yhtiöt myy, uudelleenjärjestelee tai muutoin luovuttaa liiketoimintaansa joko kokonaan tai osittain, sinun henkilötietosi voidaan luovuttaa samanaikaisesti.

11. Yhteystiedot ja valitukset

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia Vierumäen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ja sen tietosuojaehtojen ja soveltuvan lainsäädännön noudattamiseen liittyen, olethan yhteydessä. Pyrimme ratkaisemaan kaikki valitukset. Mikäli kuitenkin olet tyytymätön vastaukseemme, voit valittaa vastauksestamme paikalliselle tietosuojaviranomaiselle www.tietosuoja.fi. Otathan huomioon, että pyydämme sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin voimme toimia pyyntösi tai valituksesi perusteella.

Vierumäki Sports Oy
Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö
Vierumäki-yhtiöt

Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki
tietosuojavastaava@vierumaki.fi