Tee varaus

Vierumäki -yhtiöt

Vierumäen alueella toimii useita eri yhtiöitä. Suurimmat yhtiöt ovat Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö sekä Vierumäki Country Club, jolla on useita tytäryhtiöitä.

Vierumäki Country Club

Vierumäki Country Club Oy kehittää, tuottaa, toteuttaa ja markkinoi korkealaatuisia kokous- ja kongressi- sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluja, niitä tukevia ravintola-, kahvila- ja catering-palveluja sekä majoitusta, rakennustoimintaa ja kiinteistömyyntiä.

Vierumäki Country Club Oy tarjoaa myös muun muassa yksityisille asiakkaille liikunta- ja hyvinvointipalveluja sekä järjestää yrityksille kokous- ja liikuntapäiviä sekä virkistyspaketteja.

Tytäryhtiöt
Vierumäki Country Club Oy:n tytäryhtiötä ovat Vierumäki Golf Oy, Vierumäki Golf Club Oy, Vierumäki Golf Resort Oy, Vierumäen Kuntokylä Oy, Vierumäen Kuntorinne Oy, Vierumäen Kuntoharju Oy, Vierumäen Loma-aika Oy, Vierumäki Golf Village Oy, Vierumäki Golf Garden Oy sekä Vierumäen Infra Oy.

Toimitusjohtaja:
Heikki Hietanen

Hallituksen puheenjohtaja:
Hannu Syrjänen

Vierumäki Country Club Oy:n osakkaat:

Suomen Jääkiekkoliitto (81,4%)
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (18,2 %)
SVUL:n Hämeen piiri (0,3 %)
SVUL:n Lahden piirin tukiyhdistys ry (0,1 %)
Muut (0,02 %)

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Suomen Urheiluopisto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen liikunnan valmennus- ja koulutuskeskus, jota ylläpitää Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö. Suomen Urheiluopisto kehittää, tuottaa ja markkinoi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkeatasoisia valmennus-, koulutus- ja liikuntapalveluja. Ydintoimintaa ovat liikunta-alan koulutus, terveysliikunta ja urheilu.

Suomen Urheiluopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää myös ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä koulutustoimintaa tukevaa maksullista palvelutoimintaa. Vapaan sivistystyön toimintana Suomen Urheiluopisto järjestää mm. monipuolisia ja laadukkaita vapaa-ajan liikuntakursseja kaikenikäisille sekä leirejä ja turnauksia yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Ammatillisena peruskoulutuksena Vierumäellä järjestetään liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaa koulutusta.

Suomen Urheiluopiston ammatillinen aikuiskoulutus kehittää, suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta, alan seminaareja, lyhytkursseja sekä työelämää palvelevia ja kehittäviä hankkeita ja projekteja. Suomen Urheiluopiston kumppanina toimii HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö, joka vastaa korkeakouluopetuksesta Vierumäellä.

Olympiakomitean harjoitus- ja valmennuskeskus
Suomen Urheiluopisto on Suomen Olympiakomitean virallinen harjoitus- ja valmennuskeskus. Vierumäellä kehitetään urheilua ja valmennusta monipuolisesti yhteistyössä lajiliittojen kanssa sekä koulutetaan valmentajia valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tasoilla I-III sekä ammatillisena aikuiskoulutuksena.

Kansainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus
Vierumäellä sijaitseva  Kansainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus (International Ice Hockey Centre of Excellence) toimii kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä koulutus- ja osaamiskeskuksena sekä jääkiekon kehittäjänä ja siihen liittyvän koulutus- ja valmennusmateriaalin kehittäjänä ja ylläpitäjänä.

Muu toiminta
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö omistaa Kiinteistö Oy Jytinä -oppilasasuntolan. Suomen Urheiluopisto vuokraa kurssikäyttöönsä myös alueella olevia muita majoitus- ja koulutustiloja.

Toimitusjohtaja:
Heikki Hietanen

Rehtori:
Jukka Leivo

Hallituksen puheenjohtaja:
Matti Nurminen

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön osakkaat:

Suomen Jääkiekkoliitto (84,63 %)
Koripallosäätiö (6,07 %)
Suomen Taitoluisteluliitto (4,34 %)
SVOLI Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat ry (2,77 %)
Suomen Uimaliiton Tuki ry (1,25 %)
Muut 0,002 %.

Vierumäen yhteiset arvot ja ympäristö

Vierumäen toiminta perustuu vastuuntuntoisuuteen, innovatiivisuuteen, yhteistyöhakuisuuteen, osaamiseen ja asiakkaasta välittämiseen – yhteisiin arvoihimme. Vierumäen ehdoton vahvuus on sen ainutlaatuinen luonto. Vierumäellä noudatetaankin ISO14001 mukaista ympäristöohjelmaa ja ravintola-, majoitus- sekä kokoustilamme ovat Joutsenmerkittyjä.

Ympäristöjohtaminen on koettu tärkeäksi osaksi koko yrityksen johtamista. Vierumäellä on käytössä yksityiskohtainen ympäristöjärjestelmä, joka auttaa yrityksen johtoa hallitsemaan toiminnan ympäristövaikutuksia.

Joutsenmerkki
Vierumäen ravintolat ovat saaneet Pohjoismaisen Joutsenmerkin toisena ravintolana Suomessa. Tämän jälkeen Joutsenmerkkiä on laajennettu koskemaan myös majoitus- sekä kokouspalveluja. Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, joka voidaan myötää tuotteille tai palveluille, joiden koko elinkaaren aikana otetaan huomioon ympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Joutsenmerkin kriteerien avulla toiminta on suunnitelmallista, tehokasta sekä ympäristöystävällistä kaikilla Vierumäen osa-alueilla.

Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Vierumäki Country Club Oy
Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö
Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki
puh.010 5777 100

2. Rekisteristä vastaava
Vierumäen viestintä- ja markkinointiyksikkö
markkinointi@vierumaki.fi

3. Rekisterin nimi
Vierumäen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakastiedon säilyttämiseen ja hallintaan, sisäiseen raportointiin, tiedottamiseen, laskuttamiseen ja Vierumäen palveluiden markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot:
Asiakasnumero, nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite- ja yhteystiedot lisäksi rekisterissä tallennetaan asiakkaan ostotiedot.

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan tiedot asiakassuhteen perusteella. Lisäksi asiakastietoja kerätään Vierumäen verkkosivuilla, verkkokaupassa ja kohdennetuilla kyselyillä.

7. Rekisterin tietojen luovuttaminen
Vierumäen asiakasrekisterin tietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 28.4.2006/308 8§ ja 9§). Asiakastietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Aineiston säilytys ja suojaus
Rekisteriin liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja ATK:lla käsiteltävät tiedot on sisäisessä verkossa, jonka käyttö on suojattu salasanoilla. Verkkopalvelussa ja verkkokaupassa asiakastiedot on suojatuilla palvelimilla.

Nettisivujen käytöstä

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Vierumäen ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Vierumäen yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Sosiaalinen media

Vierumäen löydät sosiaalisesta mediasta – Vierumäki Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Youtubessa ja SnapChatissa nimimerkillä Vierumaki.