Vierumäki-yhtiöt

Vierumäen alueella toimii useita eri yhtiöitä. Suurimmat yhtiöt ovat Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö ja Vierumäen Infra

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Suomen Urheiluopisto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen liikunnan valmennus- ja koulutuskeskus, jota ylläpitää Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö. Suomen Urheiluopisto kehittää, tuottaa ja markkinoi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkeatasoisia valmennus-, koulutus- ja liikuntapalveluja. Ydintoimintaa ovat liikunta-alan koulutus, terveysliikunta ja urheilu.

Suomen Urheiluopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää myös ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä koulutustoimintaa tukevaa maksullista palvelutoimintaa. Vapaan sivistystyön toimintana Suomen Urheiluopisto järjestää mm. monipuolisia ja laadukkaita vapaa-ajan liikuntakursseja kaikenikäisille sekä leirejä ja turnauksia yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Ammatillisena peruskoulutuksena Vierumäellä järjestetään liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaa koulutusta.

Suomen Urheiluopiston ammatillinen aikuiskoulutus kehittää, suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta, alan seminaareja, lyhytkursseja sekä työelämää palvelevia ja kehittäviä hankkeita ja projekteja. Suomen Urheiluopiston kumppanina toimii HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö, joka vastaa korkeakouluopetuksesta Vierumäellä.

Olympiakomitean harjoitus- ja valmennuskeskus
Suomen Urheiluopisto on Suomen Olympiakomitean virallinen harjoitus- ja valmennuskeskus. Vierumäellä kehitetään urheilua ja valmennusta monipuolisesti yhteistyössä lajiliittojen kanssa sekä koulutetaan valmentajia valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen tasoilla I-III sekä ammatillisena aikuiskoulutuksena.

Kansainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus
Vierumäellä sijaitseva  Kansainvälinen Jääkiekon Kehityskeskus (International Ice Hockey Centre of Excellence) toimii kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä koulutus- ja osaamiskeskuksena sekä jääkiekon kehittäjänä ja siihen liittyvän koulutus- ja valmennusmateriaalin kehittäjänä ja ylläpitäjänä.

Muu toiminta
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö omistaa Kiinteistö Oy Jytinä -oppilasasuntolan. Suomen Urheiluopisto vuokraa kurssikäyttöönsä myös alueella olevia muita majoitus- ja koulutustiloja.

Toimitusjohtaja:
Peter Gabrielsson

Koulutuksen, urheilun ja liikunnan johtaja
Jukka Tiikkaja

Rehtori:
Jukka Leivo

Hallituksen puheenjohtaja:
Mikael Granrot

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön osakkeenomistajat:

Keele Oy 51,03 %
Jääkiekkosäätiö 41,44 %
Muut 7,53 %

Vierumäki Sports Oy

Vierumäki Sports Oy tuottaa alueen myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutoiminnot sekä ravintola- että majoituspalvelut.

Toimitusjohtaja:
Peter Gabrielsson

Kaupallinen Johtaja:
Mikko Ahonen

Hallituksen puheenjohtaja:
Mikael Granrot

Vierumäen Sports Oy:n osakkeenomistajat:
Keele Oy 100 %

Vierumäen Infra Oy

Yhtiön toimialana on alueen lämpö-, kylmä- ja energiatuotanto, vesihuollon, infran ja ICT-järjestelmien ja tietoverkon hoito- ja ylläpito, pesulatoiminta, liikuntapaikkojen hoito- ja ylläpito sekä ICT-, isännöinti- ja toimitilapalvelut.

Toimitusjohtaja:
Peter Gabrielsson

Kiinteistö- ja hankintajohtaja:
Paavo Leinonen

Hallituksen puheenjohtaja:
Mikael Granrot

Vierumäen Infra Oy:n osakkeenomistajat:
Keele Oy 51 %

Vierumäen liiketoimintastrategia 2020-2025 ja arvot

Vierumäki ja Suomen Urheiluopisto keskittyy uuden strategiansa mukaisesti alkuperäiseen perustehtäväänsä: tuottamaan ja kehittämään koulutuksen, liikunnan ja huippu-urheilun kansainvälisen tason palveluita. Tätä tehtävää tukemaan halutaan tarjota asiakkaille hyvät olosuhteet eli ravinto, lepo ja liikuntapaikat. Työtämme ohjaa myös yhteisesti määritellyt ja sisäistetyt arvot – lue lisää täältä

Sosiaalinen media

Vierumäen löydät sosiaalisesta mediasta – Vierumäki Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Youtubessa ja SnapChatissa nimimerkillä Vierumaki.