Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT
Y-tunnus: 2281412-8
Yritys: Vierumäen Infra Oy

Sisältö:
Voimassaolevat yhteisösäännöt: 04.03.2021 13:57:15

Sivu: 1(1)

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Vierumäen Infra Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka on Heinola.

3 § Yhtiön toimialana on kaukolämpö-, maalämpö- ja kylmäliiketoiminta sekä niihin liitännäinen energiatuotannon toiminta. Yhtiön toimialana on lisäksi Suomen Urheiluopiston alueen kiinteistöhoito- ja kiinteistöhallintopalvelujen tuottaminen, toimitila- ja aulapalvelujen tuottaminen sekä alueen vesihuollon, maantieverkon ja katuvalaistuksen sekä atk-järjestelmien ja tietoverkon ylläpito ja huolto. Yhtiön toimiala käsittää myös yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien varojen omistamisen. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa sekä luovuttaa kiinteistöjen taikka niillä sijaitsevien rakennusten käyttöoikeuden kolmannelle.

4 § Osakelajit
Yhtiöllä voi olla A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. A-sarjan osake tuottaa 70 ääntä kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa ja B-sarjan osake 30 ääntä. Osinkoa jaettaessa 30% maksettavasta osingosta jaetaan tasan A-osakkeiden kesken ja 70% tasan B-osakkeiden kesken.

5 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran
tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Lunastuslauseke
A-sarjan osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on A-sarjan osakkeenomistajalla ja toissijainen yhtiöllä. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja, mukaan lukien yleis- ja erityisseuraannot. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Jos jako ei mene tasan, ratkaistaan lunastusoikeus arvalla.

7 § Suostumuslauseke
Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta on haettava kirjallisesti yhtiön hallitukselta. Hakemuksessa on mainittava luovuttaja ja luovutuksensaaja sekä luovutuksen olennaiset ehdot.

8 § Yhtiökokoukset
Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi muussa yhtiön hallituksen määräämässä paikassa. Kokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, ellei yhtiön hallitus toisin päätä.