Suomen Urheiluopisto Vierumäen saavutettavuusseloste


Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua vierumaki.fi ja on päivitetty 4.1.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tavoitteenamme on taata palvelun saavutettavuus, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus sitä käyttää ja ymmärtää sen sisältöä. Saavutettavuuden huomioiminen verkkopalvelussa parantaa kaikkien käyttäjien käyttökokemusta.

Palvelun saavutettavuutta on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

vierumaki.fi -verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatiman saavutettavuusohjeistuksen (WCAG-kriteeristö 2.1) A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Puutteita löytyy ainakin seuraavista kohdista.

1 Havaittava

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Sivustolla on kuvia ja elementtejä, joilta puuttuvat tekstivastineet.

1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)
 • Sivustolla on videomateriaalia, jonka sisältöä ei ole saatavana toisessa muodossa, eli siltä puuttuu vastine.

1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Sivustolla on lomake-elementtejä, joilta puuttuu nimilappu (label).

 • Sivustolla on tarkoituksella piilotettuja elementtejä, jotka ovat kuitenkin mahdollista havaita ohjelmallisesti.

 • Sivustolla on käyttöliittymäkomponentteja, jotka eivät tarjoa tietoa itsestään eikä niiden tarkoitus selviä ohjelmallisesti.

 • Ruudunlukija lukee joidenkin käyttöliittymäkomponenttien sisältöä niiden ollessa kiinni tai piilotettuna.

 • Jotkut valintalaatikot (checkbox) eivät tarjoa tietoa ovatko ne valittuna vai eivät.

 • Sivustolla on elementtejä, joilla on samat ID-tunnukset.

 • Sivustolle esiintyy graafisia elementtejä ja ikoneita, jotka saavat tarpeettomasti kohdistuksen ruudunlukijalla.

 • Tekstin muotoiluun on käytetty <b>-muotoilukoodia <strong>- muotoilukoodin sijaan.

 • Sivuilta puuttuvat HTML-sisältölohkot / WAI-ARIA-maamerkkiroolit.

 • Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla noudata hierarkiaa.

1.4.1 Värien käyttö
 • Linkin erottamiseen on käytetty vain väriä.

1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • Sivustolla on tekstimuotoista sisältöä, jonka kontrastisuhde taustaan ei ole riittävä.

 • Sivustolla on tekstiä sisältäviä käyttöliittymäkomponentteja, joissa tekstin kontrastisuhde taustaan ei ole riittävä, niiden saadessa osoittimen ja/tai näppäimistön kohdistuksen.

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • Sivustolla esiintyy käyttöliittymäkomponentteja, joiden värikontrasti suhteessa taustaan ei ole riittävä.

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa
 • Sivuston päänavigaatiosta avautuu sisältöä sen linkkien saadessa osoittimen kohdistuksen. Tarjolla ei ole keinoa sulkea lisäsisältöä liikuttamatta hiirtä.

2. Hallittava

2.1.1 Näppäimistö
 • Sivustolla on käyttöliittymäkomponentteja, jotka eivät saa kohdistusta näppäimistöä käytettäessä.

 • Kaikkiin päänavigaation sisällön linkkeihin ei pääse käsiksi näppäimistöllä.

 • Haku-toiminnon tuloksiin ei saa kohdistusta näppäimistöllä ja avustavilla teknologioilla.

2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota
 • Automaattisesti päivittyvälle/liikkuvalle sisällölle ei ole tarjolla mekanismia, joilla sen saa pysäytettyä.

2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • Kohdistusjärjestys ei ole looginen näppäimistöä käytettäessä osassa päänavigaatiota ja joissain tilanteissa ostoskorin sulkemisen jälkeen.

 • Kun tuote on lisätty ostoskoriin ei ruudunlukija- ja näppäimistökäyttäjälle ole tarjolla mahdollisuutta siirtyä ostoskorin sisältöön ja maksamaan.

 • Maksusivulla piilotettu päänavigaatio saa kohdistuksen näppäimistöllä ja ruudunlukijalla.

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • Sivustolla esiintyy ikonilinkkejä, joiden tarkoitus ja kohde ei selviä ympäröivistä elementeistä tai tekstistä.

 • Linkkejä ulkoisiin sivustoihin ei ole merkitty.

2.4.5 Useita tapoja
 • Sivustolta puuttuu enemmän kuin yksi tapa paikallistaa verkkosivu muiden joukosta.

2.4.7 Näkyvä kohdistus
 • Ylänavigaation linkit eivät saa näkyvää kohdistusta liikuttaessa näppäimistöllä taaksepäin sivujen pääsisällöstä.

 • Joissain tilanteissa päänavigaation alavalikoista liikuttaessa näppäimistöllä taaksepäin, häviää kohdistus näkyvistä.

 • Sivustolla on painikkeita ja linkkejä, jotka eivät saa näkyvää kohdistusta näppäimistöä käytettäessä.

4. Lujatekoinen/toimintavarma

4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • Sivustolla on painikkeita, joilta puuttuu kuvaus.

 • Sivustolla on painike-elementtejä, jotka saavat kohdennuksen mutta ne eivät tee mitään.

 • Sivustolla on painikkeita, joita ei ole merkitty painikkeiksi.

 • Sivustolla esiintyy iframe-kehyksiä, joilta puuttuu otsikot (title).

PDF-tiedostot ja dokumentit

 • Palvelussa on PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Palvelussa on sisältöjä, jotka eivät kuulu lainsäädännön piiriin:

 • Toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. PDF), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

 • Videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Saavutettavuuspalaute

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi . Anna saavutettavuuspalautetta oheisella verkkolomakkeella. Vastaamme sinulle 14 päivän kuluessa.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000