Liikunnan AMK-tutkinto

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, liikunnanohjaaja (AMK)

Liikunnanohjaaja on liikunta-alan asiantuntija, joka voi työskennellä monipuolisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä.

Opinnot koostuvat liikunta-alan työelämätaidoista, pedagogiikasta, johtamisesta, palvelusta, myynnistä ja yrittäjyydestä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, jotka kytketään läheisesti oppimista edistäviin työelämäprojekteihin. Oppimista tuetaan tutkivan ja kehittävän työotteen mukaisella opiskelulla opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä hyödyntäen. Suuntautumisopinnoissa syvennytään kilpa- ja huippu-urheilun, kunto- ja terveysliikunnan tai liikuntapalveluiden toimintaympäristöjen mukaisen ammattitaidon kehittämiseen.

Liikunnan ylempi AMK-tutkinto

Liikunnan ylempi AMK-tutkinto

Liikunta-alan ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja kehittää työelämää ja sen toimintaympäristöjä liikunta-alalla.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: liikuntajohtaminen, valmennus tai kunto- ja terveysliikunta.

Koulutus HUIPPU22

Eväitä moderniin johtamiseen huippu-urheilussa

HUIPPU on vajaan vuoden mittainen sparrausprosessi huippuvaiheen urheiluvalmentajille ja -johtajille. Prosessin aikana paneudutaan aidosti huippu-urheilun ja sen johtamisen arkeen. Keskeisiä teemoja ovat lajin ulkopuoliset asiat, kuten moderni johtaminen sekä psykologisen pääoman kehittäminen.

Koulutus on Vierumäen kampuksen osaamisyhteisön, Haaga-Helia amk:n ja Suomen Urheiluopiston yhteinen koulutustuote. Koulutus sisältää Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun johtamisen opintoja 5 opintopisteen edestä.

Kenelle koulutus sopii?

HUIPPU-koulutusprosessi on suunnattu huippuvaiheen valmentajille ja johtajille sekä ammatikseen urheiluvalmennusta tai -johtamista työstäville.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

HUIPPU-koulutusprosessi on vajaan vuoden mittainen pysähdyspaikka, jossa laskeudutaan aidosti huippu-urheilun ja sen johtamisen arkeen. Prosessissa keskitytään erityisesti lajin ulkopuolisen osaamisen kehittämiseen, kuten moderniin johtamiseen, psykologisen pääoman
kehittämiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin.

Koulutus päivittää ajatuksia johtamisesta, tarjoaa uusia näkökulmia valmentamiseen sekä työkaluja valmentajien oman jaksamisen ja hyvinvoinnin tueksi. Koulutusprosessin sisältö muotoutuu aina myös osin osallistujien omista syventymistavoitteista.

Keskeisinä tavoitteina on

  • edistää huippuvaiheen valmentajien ja johtajien osaamista

  • päivittää valmennuksen ja johtamisen modernia viitekehystä

  • tarjota työkaluja valmentajien ja johtajien jaksamisen ja hyvinvoinnin tueksi

  • vahvistaa suomalaista huippu-urheilua.