Yläkoululeiritys Futsal

Mikä on yläkoululeiritys?

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympia-komitean urheiluakatemiaohjelmaa. Suomen Urheiluopisto käynnisti syksyllä 2016 mittavan yläkouluvalmennuksen ohjelman 7–9-luokkalaisille tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille. Yläkoululeiritys on leiritysjakso-kokonaisuus. Vuodessa on useampi, pääsääntöisesti 4-5 päivän jakso, jolloin nuori majoittuu Vierumäellä.

Yläkoululeiritys on tarkoitettu tavoitteellisesti urheilua harrastaville nuorille.

Yläkoululeiritykset järjestetään yhdessä lajiliittojen ja yhteistyöseurojen kanssa. Yhteistyössä mukana on myös Päijät-Hämeen Urheiluakatemia.

Mitä hyötyä yläkoululeirityksestä on?

Yläkoululeiritysten painopisteinä ovat koulu ja opiskelu, elämäntaidot sekä urheilullinen kehittyminen. Leirityksellä nuori siis pääsee kehittämään itseään intensiivisessä lajivalmennuksessa, oppimaan urheilijan elämänhallintaan liittyviä taitoja sekä opiskelemaan kouluaineita. Leirille osallistumisen ehdoton edellytys onkin opiskelujen mallikas hoitaminen.

Yrityksille ja ryhmille kuva

Arjen hallinnan taidot opitaan nuorena

Elämäntaidot ovat toinen isompi sisältökokonaisuus. Psyykkinen valmennus, ravinto, uni ja lepo ovat urheilun näkökulmasta erittäin tärkeitä osa-alueita. Myös ns. arjen hallintaa kehitetään systemaattisesti leirityksen aikana. Valtakunnallisen yhteistyön ansiosta leirityksessä on käytettävissä Suomalainen huippuosaajien verkosto myös elämäntaitojen opettamisessa.

Urheilullisen puolen kehittäminen jakautuu monipuoliseen liikkumistaitojen kehittämiseen sekä lajiharjoitteluun. Motoriset perustaidot ja fyysiset ominaisuudet ovat kehityskohteita kaikkien lajien urheilijoiden kanssa. Lajitaitojen harjoittelusta vastaavat puolestaan eri lajien ammattivalmentajat.

Yläkoululeiritys Ilo Innostus intohimo

Ilo – Innostus – Intohimo

Tavoitteellisesti urheilevalle nuorelle tärkeitä taitoja löytyy paljon myös urheilun ulkopuolelta. Ravinnon, unen ja levon merkitystä ei voi etenkään urheilijan elämässä aliarvioida. Yläkoululeirityksellä opitaan siis oman lajin lisäksi arjen hallinnan taitoja, jotka välittyvät luonnollisesti myös urheilusuorituksiin.

Leirityksessä yhdistetään tavoitteellinen koulunkäynti tasapainoiseen elämäntapaan ja harjoitteluun. Toimintaa on toteuttamassa eri tahojen ammattilaisverkosto, jonka päätehtävä on tarjota kokonaisvaltaisesti tukea nuoren urheilijan arkipäivään. Tarkoituksena on tukea nuoren ympärillä olevaa tukiverkostoa, eli kehitystyötä tehdään urheilijan lisäksi yhteistyössä myös kodin, koulun ja seuran kanssa. Painopisteinä leiritysjärjestelmässä ovat koulu ja opiskelu, elämäntaidot sekä urheilullinen kehittyminen.

Vierumäen ja koulun yhteistyö

Vierumäen ja koulun yhteistyö

Leirin jokaisena päivänä on varattu reilusti aikaa koulutehtävien tekemiseen. Samalla nuorta kasvatetaan jo yläkouluiässä itsenäiseen opiskeluun ja vastuun ottamiseen myös opiskelujen osalta. Tällä halutaan valmistaa nuoria 2. asteen opintoihin ja mahdollisesti hakeutumiseen 2. asteen urheiluakatemiatoimintaan.

Tiivis yhteistyö koulujen kanssa mahdollistaa sen, etteivät opiskelut pääse kärsimään leiritysten takia. Leirille osallistumisen ehdoton edellytys on opiskelujen hoitaminen laadukkaasti.

Kun kokonaisuus on kunnossa myös kentän ulkopuolella, saa omasta lajista ja
treenaamisesta irti myös enemmän.

Yläkoululeirityksen yhteyshenkilöt

Aku Nieminen
Jääkiekon lajipäällikkö
Heidi Borg
Taitoluistelun, Cheerleadingin ja voimistelun lajipäällikkö
Petja Nykänen
Tenniksen lajipäällikkö
Jere Vasarainen
Jalkapallon, futsalin ja salibandyn lajipäällikkö
Hannele Impola
Pyöräily